សមាគម ID Investors (IDI) និង ក្រុមហ៊ុន ID Capital Plc. (IDC) ប្រជុំលើកទី ៥ ផ្តោតលើការវាយតម្លៃគម្រោងដើម្បីវិនិយោគ និងការប្រកាសសមាសភាព ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ព័ត៌មានសង្គមថ្ងៃអាទិត្យ ទី26 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2022 ម៉ោង 8:24 នាទី ល្ងាច

នៅរសៀលថ្ងៃទី២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២២ លោក ហោ សេរីវឌ្ឍន៍ ប្រធានសមាគមវិនិយោគិននវានុវត្តន៍ និងអភិវឌ្ឍន៍ (IDI)និងជា ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ក្រុមហ៊ុន ID Capital Plc. (IDC) បានដឹក នាំកិច្ចប្រជុំលើកទី 5 នៅហាងរថយន្ត ទំនើប Sincere Gallery ដែលជាទីតាំងរបស់សមាជិករបស់ IDD ដើម្បីប្រកាសបង្ហាញគម្រោងស្នើសុំការវិនិយោគ ចំនួន ៤ ដល់សមាជិក សមាគមវិនិយោគិននវានុវត្តន៍ និងអភិវឌ្ឍន៍ (IDI) ។
លោក ហោ សេរីវឌ្ឍន៍ ប្រធានក្រុមបឹក្សាភិបាល បានបញ្ជាក់ថា ៖ ការប្រើប្រាស់ទម្រង់នៃធ្វើបទបង្ហាញជូនសមាជិក សមាគម IDI នេះ គឺជាទម្រង់មួយដែលបង្ហាញពីតម្លាភាពនៃការធ្វើការសម្រេចចិត្ត ដែលឲ្យសមាជិកទាំងអស់បានស្វែងយល់ពីគម្រោងនីមួយៗជាមុន ព្រោះសមាជិកទាំងអស់ដែលជាវិនិយោគិនសុទ្ធតែមានបទពិសោធន៍ផ្សេងៗគ្នា ក្នុងវិស័យយ៉ាងច្រើន ដែលជាធនាគារគំនិត ចំណេះ និងបទពិសោធន៍ដ៏មានតម្លៃរបស់ IDI និង IDC ។
ជាគោលដៅ IDI & IDC ផ្តោតការវិនិយោគលើវិស័យសំខាន់ៗមួយចំនួន ដូចជា អចលនៈទ្រព្យ សេវាកម្ម និងកសិកម្ម ដែលជាវិស័យឆ្អឹងខ្នងសំខាន់របស់កម្ពុជា ។
ការជ្រើសយក ក្រុមហ៊ុនលក់រថយន្តទំនើប Sincere Gallery ជាទីកន្លែងប្រជុំដោយសារសមាជិក IDI យើងមួយចំនួនជាវិនិយោគិន ក្នុងវិស័យសេវាកម្មបដិសណ្ឋារកិច្ចនេះ ហើយក៏បានយកឱកាសនេះជាការចែករំលែកចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍ការវិនិយោគក្នុងវិស័យនេះ ដែលជាវិស័យមានចំណាប់អារម្មណ៍មួយ។
សូមចូលរួមវិនិយោគទាំងអស់គ្នា ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា! Let's Invest to Develop Cambodia together!
សូមចុច Link ខាងក្រោម ដើម្បីស្វែងយល់ពីយើងខ្ញុំ និងតាមដានព័ត៌មាន៖
???? Official Channel https://t.me/idinvestorshub
???? Public Group: https://t.me/idinvestorshubpublicgroup
???? Facebook Page: https://fb.me/idinvestorshub

289120167_157365916814857_5671065063550604231_n

289244688_157366080148174_4399093487516751539_n

288992013_157366453481470_4132749372010550776_n

290192230_157366513481464_1860564114650651302_n

290608610_157365870148195_8554877621371074036_n

290287508_157329736818475_8769822964138961452_n

290196338_157365990148183_4306845904407924512_n

290164455_157366520148130_2153039944003897834_n

290140734_157332960151486_2246699386824494142_n

290117779_157366480148134_6018621093669887686_n (1)

290032169_157365676814881_1837675019872538848_n (2)

290022054_157365780148204_1660568309147304078_n

289997850_157365793481536_2000318598210115921_n

289996670_157366196814829_5171661697147412502_n

289789825_157366376814811_2636479447585528253_n

289825147_157366300148152_767977903677263037_n

289825858_157365923481523_5839827594679633099_n

289957661_157366243481491_7949013879213021102_n

289704396_157365750148207_8980654106240360660_n

289653606_157365943481521_4768909613199176643_n

289615468_157365910148191_1108989312834229623_n

289564596_157365710148211_6258738139347377845_n

289555945_157365806814868_2757626407624278545_n

289467608_157366353481480_295965035885304570_n

289416918_157366150148167_2984857947587222577_n

289396835_157365996814849_1123485548748390867_n

289392493_157366236814825_5901764381836350288_n

289388593_157366073481508_3445494331716343000_n (1)

289373404_157366086814840_8149954374490879676_n

289355874_157366280148154_6792937039047252836_n

289383500_157366290148153_824510468983455260_n

289326752_157366266814822_7160130008481291646_n

289340460_157365953481520_2086876083149929110_n

289296059_157366390148143_2755233395600667781_n

289325219_157365840148198_5118916413655411106_n

289244155_157365846814864_8369317889223075941_n

289064394_157366063481509_7210159938805932726_n

289045009_157366406814808_1467126192952557072_n

289042478_157365893481526_2950566484533346283_n

289178527_157365860148196_8633582269130240220_n

289011361_157366016814847_1767372776366691484_n


ហាមធ្វើការចម្លងអត្ថបទ ដោយមិនមានការអនុញ្ញាត្តិ។

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយយើងឥឡូវនេះ

អត្ថបទប្រហាក់ប្រហែល


ពាណិជ្ជកម្ម

អត្ថបទថ្មីៗ

អត្ថបទពេញនិយម