សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ខេមរបុត្រដែលប្រែខ្លួនពីកូនកសិករ ជារដ្ឋបុរសដ៏អស្ចារ្យរបស់កម្ពុជា…

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ខេមរបុត្រដែលប្រែខ្លួនពីកូនកសិករ ជារដ្ឋបុរសដ៏អស្ចារ្យរបស់កម្ពុជា…

អានបន្ត

សង្គ្រាមវ៉ាក់សាំងកូវីដ

កាលវេលាកន្លងមក មនុស្សជាតិបានស្គាល់ និងជួបតែសង្គ្រាម ដូចជាសង្គ្រាមប្រើកម្លាំងយោធា សង្គ្រាមធុរកិច្ច សង្គ្រាមជីវសាស្ត្រ ប៉ុន្តែឈានមកដល់សម័យបច្ចុប្បន្ន សង្គ្រាមមួយបានកើតឡើង គឺ«សង្គ្រាមវ៉ាក់សាំងកូវីដ» ។

អានបន្ត

លោកស្រី កុយ ពិសី : «គ្រប់ដង្ហើមចេញចូលរបស់ខ្ញុំមិនដែលភ្លេចនូវកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនឡើយ»

លោកស្រី កុយ ពិសី៖ «គ្រប់ដង្ហើមចេញចូលរបស់ខ្ញុំមិនដែលភ្លេចនូវកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនឡើយ»

អានបន្ត

បើសង្រ្គាមផ្ទុះឡើង ប្រទេសអាស៊ីភាគច្រើននឹងជ្រើសរើសឈរនៅខាងអាមេរិក ជាជាងឈរនៅខាងចិន

បើសង្រ្គាមផ្ទុះឡើង ប្រទេសអាស៊ីភាគច្រើននឹងជ្រើសរើសឈរនៅខាងអាមេរិក ជាជាងឈរនៅខាងចិន…

អានបន្ត

លោក នូរ សំរិទ្ធ ចេញមុខសុំការយោគយល់អធ្យាស្រ័យពីលោក ហ៊ុន ជា ចំពោះការនិយាយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កិត្តិយស…

លោក នូរ សំរិទ្ធ ចេញមុខសុំការយោគយល់អធ្យាស្រ័យពីលោក ហ៊ុន ជា ចំពោះការនិយាយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កិត្តិយស

អានបន្ត

អ្នកលក់ការ៉េមពូកែវោហាសាស្ត្រ សៀវ ឡុងនី ស្រក់ទឹកភ្នែក រហូតធ្វើឲ្យ អ្នកនាង ទ្រី ដាណា សន្យាសង់ផ្ទះល្មមឲ្យមួយ…

បើដឹងជីវិតពិត លក់ការ៉េមពូកែវោហាសាស្ត្រ សៀវ ឡុងនី ស្រក់ទឹកភ្នែក រហូតធ្វើឲ្យ អ្នកនាង ទ្រី ដាណា សន្យាសង់ផ្ទះល្មមឲ្យមួយ…

អានបន្ត