សញ្ញាល្អឡើងវិញហើយ ! ទេសចរណ៍ដែនដីចិនជាង ៣០% បើកដំណើរការឡើងវិញ

ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរបស់ចិន បានរាយការណ៍នៅថ្ងៃទី ១៨ ខែមីនាថា មន្រ្តីចិនបានអះអាង និងដកស្រង់ស្ថិតិថ្មីៗនេះបង្ហាញថា តំបន់ទេសចរណ៍ក្នុងតំបន់ស្វយ័ត និងក្រុងចំនួន ២៨ នៅចិនដីគោកបានបើកដំណើរការជាថ្មីហើយ ដោយមានទីតាំងសរុប ៣.៧១៤ កន្លែង គិតជាភាគរយ ៣០% នៃតំបន់ទេសចរណ៍ទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេស ។

អានបន្ត