តួថ្មីរឿង «Mulan» មានសម្រស់មិនធម្មតា…

តួថ្មីរឿង «Mulan» មានសម្រស់មិនធម្មតា…

បើនិយាយពីបណ្តាញសង្គមមេឌាបច្ចុប្បន្ន គឹកំពុងទាក់អារម្មណ៍នឹងតួស្រីថ្មីដ៏ស្រស់ស្អាត ថ្ពក់ទាញបេះដូងយុវវ័យ ជ្រួលជ្រើម គឺ Stunt Gril ពីភាពយន្តខ្នាតយក្សរបស់ Desney រឿង «Mulan» ដែលនាងមានឈ្មោះ Liu Yaxi ជា Stunt Gril របស់ លីវ អ៊ីហ្វើយ ពេលចូលទៅក្នុងឈុតឆាក នាងបានដើរតួជំនួសតួឯកស្រីចាស់ ឯរូបឆោម គឺស្ទើរតែស្អាតនឹងនាង លីវអ៊ីហ្វើយ ដែរ ។

មានបងប្អូនណាបានទស្សនាហើយឬនៅ រឿង «Mulan» បើមិនទាន់បានទស្សនា សូមស្វែងរក ពិតជាមិនខុសបំណងឡើយ យុវវ័យនាំគ្នានិយាយថា មិនខ្វល់សាច់រឿងអ្វីជាអ្វី សំខាន់តួស្រីស្អាត…៕