បីមុខឲ្យគត់ ! សម្រាប់រោគស្ត្រី ពិតជាខ្លាំងអស្ចារ្យដោយសារតែ…

👉មហាឱសថ ព្យាបាលរោគស្ត្រី១០យ៉ាងគឺ
គិសដៃស្បូន រលាកដៃស្បូន រលាកទ្វាមាស ធ្លាក់ស រដូវមិនទៀង រដូវមកចុក ទាស់ស្គមរីងរៃ ឈាមក្តៅ ខ្សោយអូវ៉ុលមេជីវិតញី (មិនអាចមានកូន) ខ្សោយក្រលៀន!

👉#ឱសថមាន : ដើមបញ្ញើក្អែកដើមស្វាយ សំបកដើមពុទ្រាទទឹងថ្ងៃ និង ផ្កាត្នោតឈ្មោលជ្រុះ


👉#វិធីប្រើនិងព្យាបាល :
ដើមបញ្ញើក្អែក១ដើម(កាច់យកពីមែកស្វាយទាំងអស់) ហាលឲ្យរៀងស្ងួតបន្តិច
សំបកពុទ្រា៧បន្ទះវែងៗ និងផ្កាត្នោត៧ផ្កា
យកមកចិញ្ច្រាំលាយចូលគ្នា ហើយដាំហូប ៣ឆ្នាំងដំបូង ដាំទឹក៣យកទឹក១ ក្រោយមកដូរថ្នាំថ្មីដាំហូបធម្មតា ៣ឆ្នាំងដូរថ្នាំម្តង ។

👉#តំណម តមសាច់ក្រក ប្រហិត ប្រហុក ផ្អកផ្ទាល់ ទាកាប៉ា គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងកំឡុងពេលហូបថ្នាំ និងក្រោយឈប់ហូបមួយសប្តាហ៍ ហាមលើកអីរំលងឆ្នាំងឱសថ ហូបដោយការជឿគោរពកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព
👉បញ្ជាក់ អាចហូបពិសារបានមនុស្សគ្រប់វ័យ ស្ត្រី មានផ្ទៃពោះក៏អាចហូបបាន (ស្រី្តមានផ្ទៃពោះបើហូប តមរួមភេទ)
👉សូមជួយចែករំលែកគ្នាផង
សូមពិគ្រោះយោបល់ជាមួយ លោកគ្រូពេទ្យ ជាមុន