ភ្ញាក់ព្រឺត! បុរសម្នាក់ដើរចូលកំសាន្តក្នុងព្រៃឃើញក្រហមៗក្នុងសំបុកធំមួយ ឆ្ងល់ពេកចូលវែកមើល ឃើញសុទ្ធតែ…..

ភ្ញាក់ព្រឺត! បុរសម្នាក់ដើរចូលកំសាន្តក្នុងព្រៃឃើញក្រហមៗក្នុងសំបុកធំមួយ ឆ្ងល់ពេកចូលវែកមើល ឃើញសុទ្ធតែ…..

បរទេស៖កាលពីថ្មីៗនេះពិតជាមានរឿងរ៉ាវចំឡែកមួយយ៉ាងណាមិញ ពិតណាស់វាដូចជារឿងភាគបុរាណចិនដែលអ្នកទំាងអស់គ្នាឆ្លាប់ទស្សនានាកន្លងមក ។

នាពេល​បច្ចុប្បន្ន អ្នកទេសចណ៏ភាគច្រើន បានប្តូរគំនិត នៃការដើរកម្សាន្ត តាមព្រៃព្រឹក្សាលតា​វល្លិ រឺក៏​​​ឡើង​​ភ្នំ។ ថ្មីៗនេះអ្នកទេសចរណ៏ចិនម្នាក់បានធ្វើដំណើរកម្សាន្តតាមព្រៃភ្នំក៏បានជួបប្រទេះសំបុកមួយរាងចម្លែកៗ​ដែលកន្លង​​មកយើងមិនដែលបានឃើញ។

មុនដំបូងគាត់គិតថា វាជាសំបុកសត្វ ព្រោះវាមានរាងដូចសំបុក​សត្វដែលគាត់ឆ្លាប់ឃើញកាលពីមុន ប៉ុន្តែខុសពីការគិតរបស់គាត់វាមិនមែនជាសំបុកសត្វទេវាជាសំបុក​​​ដែលមានសុទ្ធតែផ្លែឈើព្រៃចម្លែកៗដែលគាត់មិនដែលធ្លាប់ឃើញពីមុន។គាត់ក៏បានថតបង្ហោះចូលក្នុងបណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម ដើម្បីសួរ​មិត្តភក្ក័របស់គាត់ ប៉ុន្តែគ្មានអ្នកស្គាល់ទេ។

ចុះបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលឆ្លាប់ចូលក្នុងព្រៃធ្លាប់ឃើញអត់ ?បើឆ្លាប់ឃើញមេត្តាជួយប្រាប់ផង….