ករណីឡានបាត់គ្រឿងក្នុងនៅស្រុកអង្គស្នួលត្រូវបាន…

#បញ្ចប់់រឿងនៅអង្គស្នួល!!!


#មន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍ស្រុកអង្គស្នួល នៅរសៀលថ្ងៃទី១៤ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ​២០២០នេះបានយល់ព្រមប្រគល់ប្រាក់ចំនួន១,២០០ ដុល្លារឲ្យទៅលោក ហុក​ តាំងហុង ម្ចាស់រថយន្តបាឡែនសំរាប់​ជួយដល់ការបាត់បង់គ្រឿងរថយន្តមួយចំនួនខណៈពេល​រក្សាទុក​នៅក្នុង​បរិវេណ​អធិការ​ដ្ឋាន​នគរបាល​ស្រុក​អង្គស្នួល​។


#គួរបញ្ជាក់ថាម្ចាស់រថយន្តបានយល់ព្រម​ទទួល​និងយល់ព្រមបញ្ចប់បញ្ហាបាត់បង់គ្រឿងរថយន្ដចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ។