ដំណឹងល្អ ! Free System គ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម គ្រប់ប្រភេទ និង របៀបបង្កើនការលក់ x2

ដល់ពេលហើយ ដែលបងប្អូនដែលជាម្ចាស់អាជីវកម្ម គួរតែផ្លាស់ផ្តូររបៀបគ្រប់គ្រង business ឲ្យមានភាពជឿនលឿន និងច្បាស់លាស់។ 

ក្រុមហ៊ុន New Day Open Source បានសម្រេចចិត្តដាក់ System រហូតដល់ទៅ 14 មុខ ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រើប្រាស់ ដោយឥតគិតថ្លៃ។

ព័ត៌មានបន្ថែម 096 599 8888 / 078 422 102 / 071 555 1818
ទីតាំង Park Coffee Calmette, អាទិត្យ 01 – July -2018។

លោក យន់ សុីវត្ថា ដែលជាអ្នកផលិត system ទាំងអស់នេះ បានសម្រេចចិត្តដាក់ឲ្យបងប្អូន Download យក system ទាំងអស់នេះយកទៅប្រើប្រាស់ ដោយមិនចាំបាច់ចំណាយលុយទិញទៀតទេ។

System ទាំង 14 នោះរួមមាន៖

1. POS Cashier System
2. Stock System
3. Accounting System
4. HR System
5. Operation System
6. Admin System
7. Project System
8. Meeting System
9. Working Flow System
10. Call Center System
11. Contact System
12. Cash Flow System
13. Share Holder System
14. Document System

ព័ត៌មានបន្ថែម 096 599 8888, 078 422 102, 071 555 1818
ទីតាំង Park Coffee Calmette, អាទិត្យ 01 – July – 2018។

មិនតែប៉ុណ្ណោះ លោក អោម សេងប៊ូរី និង លោក ង៉ូវ តារារក្សាស័ក្តិ នឹងធ្វើការបង្ហាញពី DIgital Marketing ដែលជាគន្លឹះដ៏សំខាន់ក្នុងការបង្កើនការលក់របស់លោកអ្នកឲ្យបានកាន់តែច្រើន។
ខាងយើងខ្ញុំមាន FaceBook Groups ជាច្រើនដែលមានសមាជិករហូតទៅដល់ 48 លានអ្នក ដែលជាឱកាសដ៏ល្អសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ឲ្យគេស្គាល់ពីអាជីវកម្មរបស់បងប្អូន

ហេតុអ្វីត្រូវការ Digital Marketing?

  1. ជួយឲ្យគេស្គាល់អាជីវកម្មរបស់អ្នកបានកាន់តែច្រើន មានឈ្មោះបោះសំលេង
  2. ជួយឲ្យចំណូលកើនឡើងកាន់តែខ្ពស់
  3. ជួយសម្រួលបច្ចេកទេសនៅលើ Online
  4. ជួយឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មលែងបារម្មណ៍ពីដៃគូរប្រកួតប្រជែង
  5. ជួយឲ្យអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកក្លាយជាអាជីវកម្មបែបទំនើប

ព័ត៌មានបន្ថែម 096 599 8888, 078 422 102, 071 555 1818
ទីតាំង Park Coffee Calmette, អាទិត្យ 01 – July – 2018។

 

Facebook Comments